top of page

ShoppingIL 2023

מילה מלילוש: בשנה הזו אני לא ״חוגגת״ את חגיגת הקניות המסורתית של סוף השנה. ״החגיגה״ המסורתית מייצגת עבורי השנה את עמידתנו האיתנה כעם וכאומה. את הערבות ההדדית שבוקעת מכל פינה, את ההתגייסות האלטרואיסטית של כל קצוות החברה הישראלית. בשנה הזו גם נקום מעפר ונמשיך להדהד ״עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה״. אני מודה לכן על התמיכה הבלתי מסויגת בעסקים כחול לבן. השנה יותר מתמיד. שולחת חיבוקים וחיזוקים לכולם.  אם יש לך שאלות -  דברי איתי ישירות

bottom of page